[vc_row][vc_column][vc_column_text]

Gastouder aan huis

Opvang bieden in de woning van de kinderen en ouders?

Als gastouder kan je ook opvang bieden in de woning van de ouder. Gastouder aan huis is ideaal als je het leuk vindt een paar dagen per week buitenshuis te werken of bijvoorbeeld als uw eigen woning niet (meer) geschikt is voor het opvangen van kinderen. Gastouder aan huis valt onder de regeling dienstverlening aan huis. Je sluit een overeenkomst met de ouder en heeft o.a. recht op het wettelijk minimumloon. Deze vorm van opvang valt onder dezelfde kwaliteitsregels als de opvang bij de gastouder thuis.

Als je als gastouder niet meer dan drie dagen per week bij een gezin aan huis werkt en geen ZZP’er bent, dan valt dit onder de Regeling dienstverlening aan huis.
Met de Regeling dienstverlening aan huis kan iemand voor maximaal drie dagen per week in dienst genomen worden door een particuliere opdrachtgever, hierna ouder genoemd. Het gaat dan om werk in en om het huis van de ouder. Doordat er geen loonbelasting en premies betaald hoeven te worden, is de hulp relatief goedkoop en makkelijk voor de ouder. De opdrachtgever hoeft nergens op te geven dat iemand voor hem werkt.

Rechten van gastouder aan huis

Volgens de Regeling dienstverlening aan huis heb je als gastouder aan huis recht op:

Het is altijd verstandig om de afspraken schriftelijk vast te leggen om misverstanden te voorkomen. KidsConnect heeft een standaard contract dat je hiervoor kunt gebruiken.

Let op: ZZP’ers vallen niet onder de Regeling dienstverlening aan huis. Als ZZP’er maak je zelf afspraken met ouders over je tarief, vakanties, ziekte etc.

Geen ontslagvergunning nodig

Wie werkt volgens de Regeling dienstverlening aan huis is geen gewone werknemer. Zo kan de de ouder de arbeidsovereenkomst opzeggen zonder daarvoor toestemming te vragen aan het Uitvoeringsinstituut Werknemersverzekeringen (UWV). Je kunt dus zonder ontslagvergunning worden ontslagen. Je ouder moet wel de afgesproken opzegtermijn (minstens 1 maand) in acht nemen en een geldige reden voor het ontslag hebben. Ben je ziek, dan mag de ouder je niet meteen ontslaan. De ouder mag pas na twee jaar ziekte de overeenkomst opzeggen.

Transitievergoeding

Werk je twee jaar of langer voor de werkgever, dan heb je recht op een transitievergoeding (sinds 1 juli 2015). Deze bedraagt een zesde maandsalaris per gewerkte zes maanden. Onder maandsalaris wordt verstaan: het bruto maandsalaris (inclusief vakantietoeslag).

Je hebt geen recht op een transitievergoeding als je je ernstig verwijtbaar hebt gedragen en om die reden bent ontslagen. Als je je bijvoorbeeld schuldig hebt gemaakt aan diefstal of verduistering, dan heb je geen recht op een transitievergoeding. Ook heb je geen recht op transitievergoeding als je zelf ontslag neemt, of als de arbeidsovereenkomst wordt beëindigd met wederzijds goedvinden. Meer informatie over de transitievergoeding vind je hier.

Loonbelasting

De ouder draagt geen loonbelasting en premies werknemersverzekeringen af. Je moet zelf belastingaangifte doen en inkomstenbelasting, premie volksverzekeringen en de inkomensafhankelijke bijdrage Zorgverzekeringswet betalen. Je bent niet verzekerd voor de Ziektewet, de Wet werk en inkomen naar arbeidsvermogen (WIA) en de Werkloosheidswet (WW). Je hebt dus ook geen recht op deze uitkeringen. Wel kun je je vrijwillig verzekeren bij het UWV. Bij zwangerschap kun je aanspraak maken op een ZEZ-uitkering van het UWV.

Meer informatie over de Regeling dienstverlening aan huis vind je op de website van de Rijksoverheid.[/vc_column_text][/vc_column][/vc_row]