[vc_row][vc_column][vc_column_text]

Op deze pagina plaatsen wij slechts officiële updates die betrekking hebben op de kinderopvang/ gastouderopvang. 

Door de enorme stroom aan berichten over het Coronavirus zien veel mensen door de bomen het bos niet meer. Wij kiezen er bewust voor te focussen op de gastouderopvang, de informatie kort en bondig te houden en te verwijzen naar officiële bronnen zoals RIVM, GGD en de Ministeries. Deze instanties houden de websites zelf up to date. Wij willen geen paniek veroorzaken maar wel de juiste informatie verstrekken.

Blijf de officiële site van het RIVM , je regionale GGD of de site van de Overheid volgen voor de juiste informatie. 

Betalingen en Kinderopvangtoeslag

Moeten ouders blijven betalen voor de opvang die door alle omstandigheden nu niet zoals gebruikelijk doorgaat?

Ja, dus en een dringend advies van de Overheid aan ouders:

Gastouderbureaus hebben samen met de gastouders een extra zware taak te volbrengen in deze periode. Ze werken in het weekend en in de avond om alle vragen en zorgen van ouders en gastouders in goede banen te leiden. Ook aan de ouders die even geen gebruik maken van de opvang. Zij zullen hen ook goed informeren over de ontwikkelingen en wanneer er wel weer gebruik gemaakt kan worden van de opvang. Betaal de bemiddelingskosten zoals gebruikelijk door.

Financiële gevolgen Coronavirus

Het coronavirus kan ingrijpende gevolgen hebben voor ouders en ondernemers.  Het kabinet heeft 17 maart besloten om vanwege het coronavirus uitzonderlijke economische maatregelen te nemen. Doel is om naast onze gezondheid ook onze banen en inkomens te beschermen en de gevolgen voor ZZP’ers, mkb-ondernemers en grootbedrijven op te vangen. In de Kindervang blijft de basis voor een financiële stabiliteit voor ouders en gastouders echter het vasthouden aan de betaling van de Kinderopvangtoeslag. Zijn er ondanks deze maatregel toch nog problemen informeer dan wel algemene regelingen er zijn voor ZZP’ers, ondernemers en werknemers (ouders)

Officiële bronnen:

https://www.belastingdienst.nl/wps/wcm/connect/bldcontentnl/berichten/nieuws/gevolgen-sluiting-kinderopvang-covid

https://www.belastingdienst.nl/wps/wcm/connect/nl/ondernemers/content/coronavirus-belastingmaatregelen-om-ondernemers-te+helpen

https://www.rijksoverheid.nl/actueel/nieuws/2020/03/17/coronavirus-kabinet-neemt-pakket-nieuwe-maatregelen-voor-banen-en-economie

Het ministerie EZK heeft speciaal voor ondernemers met vragen ook een telefoonnummer. Dit is: 0800-2117. Bij dit telefonisch loket zitten specialisten die kunnen helpen bij vragen over welke regelingen er bestaan, hoe je moet handelen in bepaalde gevallen en wat aanbevolen is om nu te doen. Zo wil het kabinet kleine ondernemers helpen, als ze door het coronavirus in de financiële problemen komen. Er kan dan gebruik worden gemaakt van de BMKB-regeling. Of bedrijven die 20% minder omzet hebben, hun personeel heeft recht op een uitkering.

Verder heeft VNO-NCW (Ondernemersorganisatie) een speciale pagina over het coronavirus op hun website.

19 maart 2020: Brief Branchevereniging Boink voor ouders 

De drie branchepartijen, de Brancheorganisatie Kinderopvang, BOinK en BMK, hebben gezamenlijk een brief geschreven om ouders in de Kinderopvang te informeren over de maatregelen en de tegemoetkoming van de Overheid om de Kinderopvangtoeslag door te blijven betalen en deze branche die cruciaal is voor werkende ouders overeind te houden in deze crisis.

Brief ouders_betreft zorgen kosten kinderopvang coronavirus

17 maart 2020:

Ik maak gebruik van flexibele gastouderopvang, moet ik blijven betalen voor opvang?

Voor gastouderopvang geldt op dit moment hetzelfde als voor kinderdagopvang en buitenschoolse opvang: betaal de gehele factuur voor opvang zoals u dat altijd doet. U hoeft niets aan te passen bij de Belastingdienst voor uw kinderopvangtoeslag om uw recht te behouden. Deze wordt doorbetaald.

Mocht u per maand een verschillende hoeveelheid uren afnemen bij uw gastouder, bijvoorbeeld omdat u onregelmatige diensten draait, gaat u dan uit van het aantal uren dat u normaliter deze maand afgenomen zou hebben. U handelt alsof de gastouderopvang normaal door zou lopen. Dit geldt ook voor het doorgeven van wijzigingen aan de Belastingdienst.

Maatregelen voor de ZZP’ers maar niet voor de gastouders die ZZP’er zijn

Ministers Wiebes (Economische Zaken), Koolmees (Sociale Zaken) en Hoekstra (Financiën) hebben vanavond maatregelen bekend gemaakt, die vooral bedoeld zijn om werkend Nederland te ondersteunen. In dit pakket maatregelen is ook ondersteuning opgenomen voor ZZP’ers. Er zijn gastouders die ZZP’ er zijn, maar deze maatregelen zijn niet voor hen bedoeld. Er zijn gastouders die ZZP’er zijn, er zijn gastouders die freelancer zijn, er zijn gastouders aan huis, die vallen onder de regeling dienstverlening aan huis en er is een groep gastouders die in loondienst zijn bij de ouders, de nanny’s.

Het inkomen van de gastouder en de gastouder aan huis (nanny) wordt gewaarborgd door de plicht, die ouders hebben opgelegd gekregen van de overheid,  om de factuur voor de kinderopvangkosten te voldoen. Hiervoor heeft de overheid al eerder deze maatregel genomen:

Voorzie je als ouder een daling van jouw inkomen omdat omzet wegvalt omdat je ondernemer/zzp’er bent of is er voor jou werktijdverkorting aangevraagd?

Voor ouders waarvan in korte tijd het inkomen daalt heeft de overheid het volgende advies:

Wanneer het inkomen wijzigt, vragen wij ouders dit wel door te geven aan de Belastingdienst, zoals zij normaal ook zouden doen. De kinderopvangtoeslag is hoger bij een lager inkomen, en ouders zullen dan dus de kinderopvangtoeslag ontvangen die aansluit op het actuele inkomen. Uw wijziging gaat in op de eerste dag van de volgende maand. Aanpassen kan via het portaal van de Belastingdienst.

In geval van werkloosheid geldt dat tot drie maanden na het verliezen van werk recht blijft bestaan op kinderopvangtoeslag. Dit zodat niet direct gestopt hoeft te worden met het gebruik van kinderopvang en de plek bij de kinderopvang niet direct verloren hoeft te gaan.

16 maart 2020; opvang bij 1 of 2 ouders in vitale beroepen

Er zijn nog veel vragen over of er 1 of 2 ouders in vitale beroepen (zie lijst website) moeten werken, hierbij het antwoord op die vraag van de FNV kinderopvang: Als jij als enige voor je kind(eren) zorgt, kun jij je kind(eren) naar de opvang of school brengen. Als je een partner hebt die in een niet-vitaal beroep werkt, geldt deze regel niet. Als je een partner hebt die ook in een vitaal beroep werkt, kun je je kind(eren) wel naar de opvang/school brengen.”

Lees de laatste updates op onze website (link in bio, nieuwsberichten), Facebook of als je klant ben in je Portaal. Het nieuws wordt bijna dagelijks aangevuld.

15 maart 2020: Corona-update voor gastouderopvang

Zojuist heeft minister Slob een persconferentie gegeven over de maatregelen die scholen en kinderopvang treffen.

Scholen slagen er niet in om de veiligheid op school te garanderen. Ouders maken zich zorgen om de gezondheid van de kinderen op basisscholen en kinderopvang.

Sluiting op last van de overheid is van kracht vanaf maandag 16 maart tot 6 april 2020.
Kinderen van ouders met vitale beroepen mogen bij uitzondering naar de basisschool en de kinderopvang. Vitale beroepen zijn in ieder geval: zorg, politie en brandweer (zie lijst). Onderwijspersoneel en pedagogisch medewerkers die niet ziek zijn kunnen naar hun werk.
Inmiddels heeft KNGO van GGD GHOR vernomen dat de nieuwe maatregelen voor de kinderopvang ook gelden voor gastouderopvang.
Gastouders mogen dus alleen kinderen opvangen van ouders met een vitaal beroep.
Echter staat in het persbericht van RIVM kinderdagopvang genoemd. We hopen snel op duidelijkheid.

Voor nu is het bericht vrijgegeven dat de kinderopvangtoeslag gewoon doorbetaald wordt.
KNGO volgt de ontwikkelingen op de voet en zal de sector op de hoogte houden.  Wij houden jullie weer z.s.m. op de hoogte.

Volg de officiële kanalen voor meer informatie zoals RIVM, Overheid. nl en het telefoonnummer van Economische zaken voor financiële vragen als ZZP’er tel: 0800-2117.

12 maart 2020: Nieuwe  landelijke maatregelen tegen verspreiding coronavirus in Nederland

De maatregelen  voor de kinderopvang zijn:

Tot slot: de maatregelen gelden voor heel Nederland tot en met 31 maart. Dat geldt ook voor Noord-Brabant.
bron: www.rijksoverheid.nl/coronavirus[/vc_column_text][us_btn link=”url:%2Fcontact%2F|||” style=”3″ label=”Neem contact op” custom_width=”200px” css=”%7B%22default%22%3A%7B%22font-size%22%3A%2215px%22%7D%7D”][/vc_column][/vc_row]