Wat doet Via Onzz

Via Onzz verzorgt de begeleiding van de ouder en gastouder gedurende de opvangperiode.

Het houden van intake -en koppelingsgesprekken is ook een van de taken die wij op ons nemen. Als ouder kunt u uw wensen kenbaar maken wat betreft de opvang van uw kind. Wij zoeken een gastouder die zoveel mogelijk aansluit bij de wensen van de vraagouder. Hierbij is de database een tool om dit te realiseren.

Daarnaast begeleiden wij de gastouders op het gebied van opvang & pedagogiek, door middel van huisbezoeken met pedagogische observaties. Een gastouderbureau moet wettelijk per aangesloten gastouder op jaarbasis minimaal 16 uur besteden aan begeleiding en bemiddeling. Een aantal voorbeelden van taken die onder begeleiding en bemiddeling vallen zijn:

Communicatie

Via Onzz vindt het belangrijk veelvuldig contact te hebben met zowel de ouder als gastouder om tot een goede begeleiding en bemiddeling te komen. Zoals al eerder aangegeven gebeurt dit op verschillende momenten. Tijdens het koppelingsgesprek/intakegesprek zijn zowel ouder als gastouder aanwezig. Minstens 2 maal per jaar wordt het opvangadres bezocht voor een risico-inventarisatie en/of een voortgangsgesprek met de gastouder. Ook zullen er jaarlijkse evaluaties met de ouder plaatsvinden. Regelmatig zal er contact zijn i.v.m. benodigde opleidingen- en informatiebijeenkomsten. Daarnaast zal Via Onzz regelmatig contact hebben met gastouder en ouder via telefoon en e-mail betreffende administratieve zaken.

De basis voor goede opvang is een open communicatie over de zorg en opvoeding van het kind. Tijdens de opvang biedt Via Onzz diverse momenten aan om de opvang te evalueren. Tijdens het halen en brengen van het kind is er vaak ook even tijd om praktische zaken met elkaar te bespreken of over te dragen.

Dit is een hoop informatie. Heeft u behoefte aan een persoonlijk gesprek dan kunt u altijd het contactformulier invullen en dan nemen wij zo spoedig mogelijk contact met u op.