Pedagogisch beleid

Het pedagogisch beleidsplan ondersteunt de gastouders bij het nadenken over hoe zij met kinderen omgaan, de kinderen met elkaar laten omgaan en wat de wettelijk eisen zijn. Het laat tevens zien waar ouder(s) op kunnen rekenen als zij de zorg voor hun kind uit handen geven aan een gastouder. Het pedagogisch beleidsplan vormt een goed uitgangspunt voor een onderling gesprek. Via Onzz begeleidt de gastouders in het handelen conform het pedagogisch beleidsplan en toetst minimaal 1 keer per jaar of de gastouder handelt middels het pedagogisch beleidsplan. Via Onzz vindt een pedagogisch beleidsplan onmisbaar om de kwaliteit van de gastouderopvang op een hoog niveau te houden, te kunnen controleren en zo nodig bij te stellen. Want niets is meer belangrijk dan dat een gastkind met plezier in een veilige en vertrouwde omgeving kan opgroeien. Daarom werkt Via Onzz met de vier basisdoelen die de wet hanteert.

Daarnaast kan het zijn de gastouder zelf een pedagogisch plan heeft gemaakt, hierin staan het specifieke beleid wat op de locatie gevoerd wordt, inclusief de huisregels. Als u in gesprek gaat met een gastouder, vraag hier dan naar.

Heeft u andere vragen over het beleid dat Via Onzz voert, dan kunt altijd een mail sturen naar info@via-onzz.nl. Als u op de link drukt, kunt u het pedagogisch beleidsplan van Via Onzz inzien.