Kosten en tarieven

Via Onzz hanteert twee bemiddelingsprijzen voor de vraagouders, te weten:

  1. Bureaukosten zijn 49,50 euro per maand: ouders betalen de facturen altijd per IDEAL link in de factuur.
  2. Bureaukosten zijn €1,10 per opvang uur met een minimum van €29,50 en een maximum van €49,50. Ouder betalen altijd per IDEAL link in de factuur. Dit tarief kan voordeliger zijn als de ouders weinig opvanguren afnemen per maand. Bij deze contractvorm wordt er geen studiebudget opgebouwd voor de gastouder

Automatisch zal er voor optie 1 gekozen worden. Ouders kunnen altijd aangeven dat zij een andere bemiddelingsprijs willen hanteren. Dit is altijd in overleg met Via Onzz. Hiervoor kunt u als ouders mailen naar info@via-onzz.nl

Daarnaast worden er geen extra kosten berekend door Via Onzz bij de volgende uitzonderingen:

  1. Als u opvang afneemt bij een andere gastouder omdat uw gastouder absent is door ziekte of verlof.

Daarnaast worden er wel extra kosten berekend door Via Onzz bij de volgende uitzonderingen:

  1. Extra 0 uren overeenkomst naast bestaande vaste uren overeenkomst bij uw 1e Hiervoor zal maandelijks €5,00 extra worden berekend.
  2. Als u standaard 2 contracten bij 2 verschillende gastouder afneemt. Bij de 1e gastouder zal 1 van de bovenstaande 4 opties worden berekend. Bij de 2e gastouder zal er maandelijks €5,00 worden berekend.
  3. Als u als ouder de maandelijkse factuur in gedeelten betaald. Hiervoor zal maandelijks €2,50 extra worden berekend.