Kosten en tarieven

Via Onzz hanteert twee bemiddelingsprijzen voor de vraagouders, te weten:

 1. Bureaukosten zijn 46 euro per maand: ouders betalen de facturen altijd per IDEAL link in de factuur.
 2. Bureaukosten zijn €1,05 per opvang uur met een minimum van €26,00 en een maximum van €46,00. Ouder betalen altijd per IDEAL link in de factuur.. Dit tarief kan voordeliger zijn als de ouders weinig opvanguren afnemen per maand. Bij deze contractvorm wordt er geen studiebudget opgebouwd voor de gastouder

Automatisch zal er voor optie 1 gekozen worden. Ouders kunnen altijd aangeven dat zij een andere bemiddelingsprijs willen hanteren. Dit is altijd in overleg met Via Onzz. Hiervoor kunt u als ouders mailen naar info@via-onzz.nl

Daarnaast worden er geen extra kosten berekend door Via Onzz bij de volgende uitzonderingen:

 1. Als u opvang afneemt bij een andere gastouder omdat uw gastouder absent is door ziekte of verlof.

Daarnaast worden er wel extra kosten berekend door Via Onzz bij de volgende uitzonderingen:

 1. Extra 0 uren overeenkomst naast bestaande vaste uren overeenkomst bij uw 1e Hiervoor zal maandelijks €5,00 extra worden berekend.
 2. Als u standaard 2 contracten bij 2 verschillende gastouder afneemt. Bij de 1e gastouder zal 1 van de bovenstaande 4 opties worden berekend. Bij de 2e gastouder zal er maandelijks €5,00 worden berekend.
 3. Als u als ouder de maandelijkse factuur in gedeelten betaald. Hiervoor zal maandelijks €2,50 extra worden berekend.


Wat krijg ik voor dit geld?

 • Bemiddeling en advies
 • Screening van de opvangplek op veiligheid en hygiëne
 • Jaarlijkse evaluatie van de opvang
 • Uitgebreid cursusaanbod voor de gastouder
 • Aanmelding van de gastouder voor opname in het Landelijk Register Kinderopvang (indien nodig) en begeleiding tijdens de registratieprocedure
 • Betaling aan de gastouder via een online urenregistratiesysteem
 • Je eigen online omgeving waarin je toegang hebt tot je facturen, jaaroverzichten en andere documenten

Daarnaast heeft u nog de kosten van de gastouder, deze kosten variëren per gastouder.


Proefberekening maken en voorwaarden kinderopvangtoelsag

Hieronder kunt aan de hand van uw verzamelinkomen berekenen wat de opvang kan gaan kosten. Voorwaarden om kinderopvangtoeslag te ontvangen zijn:

De uren van de minst werkende ouder bepalen de hoeveelheid uren waarover u toeslag kunt krijgen. Bij dagopvang (0-4 jarigen) heeft u recht op maximaal 140% van de uren minstwerkende maakt. Bij buitenschoolse opvang is dit 70%. De hoeveelheid toeslag die u krijgt over de uren die hier binnen vallen, wordt bepaald op basis van uw inkomen. Ook geldt er een maximum uurtarief waarover de toeslag wordt berekend. Verder is er ook nog een maximum van 230 uur dat per kind per maand wordt vergoed.