Inspectierapporten GGD

Jaarlijks komt de GGD Haaglanden langs om te inspecteren of Via Onzz zich aan alle wettelijke eisen houdt.

Hieronder een link naar het Landelijk Register Kinderopvang. Daarin staan alle rapporten die de GGD heeft opgesteld over Via Onzz in opdracht van de gemeente Rijswijk.