Privacystatement

Via Onzz heeft een privacystatement. Deze is te vinden op de website van Via Onzz. Daarnaast houd Via Onzz een overzicht bij van alle verwerkingen van persoonsgegevens die zij doet. Via Onzz kijkt jaarlijks of de documenten rondom privacy nog up to date zijn en werkt het document met verwerkingen bij.

Via Onzz is een kleine organisatie en heeft daarom geen functionaris aangesteld. De eigenaar (Nathalie van Straalen) is de verantwoordelijke voor de verwerking van gegevens, het bijhouden ervan en het beveiligen ervan. Bij Nathalie kunt u altijd terecht met vragen, opmerkingen en anderszins rond de verwerking van uw gegevens.


Datalek
Via Onzz meldt een (vermeend) datalek zo snel mogelijk bij de Autoriteit persoonsgegevens.


Overzicht verwerkingen
Via Onzz heeft een overzicht gemaakt waarop staat welke gegevens Via Onzz verzamelt, waar zij deze bewaard, hoe deze zijn beveiligd, wie er bij kan en hoe lang deze gegevens worden bewaart.
Jaarlijks wordt dit overzicht bijgewerkt.

Bij de voortgangsgesprekken met de gastouders worden de verwerkingen met elkaar doorgenomen en kijkt Via Onzz of de gastouder of Via Onzz meer gegevens verwerken dan in het overzicht vermeld staan.  Waarna het overzicht, indien nodig, wordt aangepast.


Overig
Voor alle overige zaken rondom de privacy en het verwerken van gegevens wordt verwezen naar het privacystatement. Daarin wordt uitgelegd welke gegevens verwerkt worden, waarom en hoe lang. En ook vindt u daar hoe u uw  gegevens kunt wijzigen, inzien, verwijderen of doorgeven aan derden.